Как да настроим ADSL модем Huawei HG530 Home Gataway като безжична точка за достъп

Ако разполагате с ADSL модем Huawei HG530 Home Gataway на БТК (Vivacom), който не използвате и се чудите какво да правите с него можете да го превърнете в безжична точка за достъп (wireless access point) за да разширите вашата безжична мрежа. Описаните по-долу стъпки по никакъв начин не увреждат модема и без проблеми можете да го върнете към фабричните му настройки като натиснете бутона „Reset“.

1. Включете вашият модем към захранването. Ако последно на него са правени някакви нестандартни настройки или не знаете какво точно е неговото състояние можете да възстановите фабричните настройки. Това се прави като с остър предмет (връх на химикал, разтворен кламер и др.) се натиска бутона „Reset“ на гърба на модема за няколко секунди;

2. Настройте компютъра да получава автоматично IP адрес. Свържете модема с компютъра си с мрежов кабел и изчакайте получаването на IP адрес. Стандартно адреса на модема е 192.168.1.1, а на компютъра ви вероятно е 192.168.1.2;

3. Стартирайте предпочитаният от вас браузър и в адресната лента въведете адреса 192.168.1.1. Въведете потребителското име root и парола warmWLspot;

1

4. Деактивирането на NAT (Network Address Translation) се извършва като в лявата част изберете „Basic“ и след това „WAN Settings“. В раздела „IP Address“ полетата „Default Route“ и „NAT“ трябва да са в позиция „Disable“. След като промените настройките натиснете бутона „Submit“ в долната част на страницата. Последното действие трябва да се извършва при всяка промяна на настройки;

2

5. Трябва да се промени IP адреса на модема. За да направите това в лявата част изберете „Basic“ и след това „LAN Settings“. Напишете IP адреса, който желаете според конфигурацията на вашата мрежа. Добре е този адрес да бъде резервиран в основния ви рутер за да не се раздава през DHCP. Целта на този адрес е по-късно да можете да правите промени в настройките на модема. Ако има опасност да забравите IP адреса можете да го залепите на листче или да го напишете с маркер върху модема.След като въведете новият IP адрес може да се наложи да го въведете в браузъра си, както и потребителското име и парола;

3

6. За да деактивирате DHCP сървъра на модема в лявата част изберете „Basic“ и след това „DHCP“. В полето „DHCP“ изберете „None“ и запаметете настройките. Игнорирайте съобщението, че трябва да вземете нов IP адрес;

3_

7. За да настроите безжичната мрежа в лявата част изберете „Basic“ и след това „Wireless Lan“. Тук може да се деактивира безжичната връзка. В раздела „Wireless Setting“ може да се смени нейното име, парола и канал, и други. В раздела „Advanced Setting“, в полето „802.11 b/g/n“ можете да зададете вида на безжичната свързаност. Аз предпочитам да използвам 802.11b+g+n. Ако използвате тази настройка добре е в раздела „11n Settings“, в полето „Channel Bandwidth“ да изберете 20/40 MHz.

4

След като извършите всички настройки можете да свържете модема с кабел към основния си рутер и да го използвате като безжична точка за достъп (wireless access point) и 4 портов switch. Желателно е устройството да не разполага в места с голямо натоварване, а в периферията на мрежата.

Можете да прескочите всички тези настройки ако изтеглите файла VIVACOM-adsl mod by Mihaylov. От „Tools/Restore & Backup“ изберете изтегленият файл с настройките и натиснете бутона „Upload“.

5

Направени са следните настройки: IP адреса на модема се променя на 192.168.1.100, паролата за да достъп не е променено, деактивира се NAT и DHCP сървъра, променя се името на безжичната мрежа, но тя е без парола.