Как МОН ни учи на грешни неща

През месец януари 2017 много учители ще четат и оценяват новите учебници за първи и пети клас. Те трябва да се регистрират на сайта uchebnici.mon.bg.

Направи ми впечатление, че за пореден път министерството на образованието и науката не спазва закона за транслитерация. Според него адресът на сайта трябва да е uchebnitsi.mon.bg, тоест буквата ц се транслитерира в ts, а не в c, както се използва от МОН.

Най-смешното обаче е, че според член 10 от закона за транслитерацията министърът на образованието и науката или овластени от него длъжностни лица упражняват контрол по спазването на разпоредбите на този закон. Нищо чудно министъра на образованието изобщо да не знае, че има такъв закон и правила, и че е отговорен за тяхното спазване. В същото това време МОН ни учи да транслитерираме по грешен начин.