Как бързо да настроим ADSL модем ADB P.DG A4100N като безжична точка за достъп (wireless access point)

Ако разполагате с ADSL модем ADB P.DG A4100N на БТК (Vivacom), който не използвате и се чудите какво да правите с него можете да го превърнете в безжична точка за достъп (wireless access point) за да разширите вашата безжична мрежа. Описаните по-долу стъпки по никакъв начин не увреждат модема и без проблеми можете да го върнете към фабричните му настройки като натиснете бутона „Reset“.

Модемът Pirelli DRG A124G се настройва по подобен начин (https://mihaylov.bg/2013/02/01) и за това тук ще прескоча подробните обяснения.

1. Изтеглете файла VIVACOM_NET-adsl-mod-by-Mihaylov.bg_ и го разархивирайте;

2. Включете вашият модем към захранването. Ако последно на него са правени някакви нестандартни настройки или не знаете какво точно е неговото състояние можете да възстановите фабричните настройки. Това се прави като с остър предмет (връх на химикал, разтворен кламер и др.) се натиска бутона „Reset“ на гърба на модема за няколко секунди;

3. Настройте компютъра да приема автоматично IP адрес. Свържете модема с компютъра си с мрежов кабел и изчакайте получаването на IP адрес. Стандартно адреса на модема е 192.168.1.1, а на компютъра ви вероятно е 192.168.1.2;

4. Стартирайте предпочитаният от вас браузър и в адресната лента въведете адреса 192.168.1.1. Въведете потребителското име root и парола warmWLspot;

5. В лявата част щракнете „TOOLS/Configuration Tools“, а след това „Restore from saved Configuration file (backup.bin)“. Изберете изтегленият файл с настройките и натиснете бутона APPLY.

Направени са следните настройки: IP адреса на модема се промяна на 192.168.1.100, паролата за да достъп не е променено, деактивира се NAT, Firewall и DHCP сървъра, променя се името на безжичната мрежа, но тя е без парола, безжичният режим е настроен на Mixed (11b+11g+11n), а на Bandwidth е дадена настройка 20/40MHz.

Аз лично не бях особено доволен от работата на това устройство като модем, защото след 1-2 дена работа не можех да се свържа към него по безжичен път и се налагаше да го рестартирам. Сега предстои да го тествам как работи като безжична точка за достъп (wireless access point).