Как да спрем media streaming

В операционните системи Windows Vista, 7 и 8 по поразбиране е включена услугата media streaming. Когато стартирате Windows Explorer/Computer, устройствата които имат включена тази услуга се показват в раздела Network location. Ако работите в по-голяма локална мрежа каквато има в училище и разполагате с 50 включени компютъра в този раздел ще се появят всичките като медийни сървъри. В повечето случаи тази услуга не се използва и е добре да се деактивира. Следвайте следните стъпки за да спрете услугата media streaming:

1. Щракнете с десен бутон върху Computer и изберете Manage. В Windows 8 да посочите долният ляв ъгъл на екрана, да щракнете с десен бутон и изберете Computer Management;

1   2

2. В лявата част на Computer management изберете Services and Applications/Services. След това в средната част на прозореца намерете услугата Windows Media Player Network Sharing Service;

3

3. Щракнете с десен бутон на мишката върху услугата и изберете Properties;4

4. В появилият се прозорец първо натиснете бутона Stop за да спрете услугата и изчакайте. След това от Startup type изберете Manual. Натиснете бутона Ok и затворете Computer management.

5

Как да настроим ADSL модем Pirelli като безжична точка за достъп (wireless access point)

Ако разполагате с ADSL модем Pirelli DRG A124G на БТК (Vivacom), който не използвате и се чудите какво да правите с него можете да го превърнете в безжична точка за достъп (wireless access point) за да разширите вашата безжична мрежа. Описаните по-долу стъпки по никакъв начин не увреждат модема и без проблеми можете да го върнете към фабричните му настройки като натиснете бутона „Reset“.

1. Включете вашият модем към захранването. Ако последно на него са правени някакви нестандартни настройки или не знаете какво точно е неговото състояние можете да възстановите фабричните настройки. Това се прави като с остър предмет (връх на химикал, разтворен кламер и др.) се натиска бутона „Reset“ на гърба на модема за няколко секунди.

2. Настройте компютъра да автоматично IP адрес. Свържете модема с компютъра си с мрежов кабел и изчакайте получаването на IP адрес. Стандартно адреса на модема е 192.168.1.1, а на компютъра ви вероятно е 192.168.1.2.

3. Стартирайте предпочитаният от вас браузър и в адресната лента въведете адреса 192.168.1.1. Въведете потребителското име root и парола warmWLspot.

image

4. Този модем иска въвеждане на потребителско име и парола ако няма активност за 1 минута. От ляво изберете „SYSTEM/Password Settings“ и в полето „Idle Time Out“ въведете стойност 0 за да деактивирате тази функция или желаната от вас стойност. Тук можете да промените и паролата за достъп до модема. След всяка промяна трябва да се натиска бутона „SAVE SETINGS.“

image

5. Трябва да се промени IP адреса на модема. За да направите това в ляво изберете LAN. Напишете IP адреса, който желаете според конфигурацията на вашата мрежа. Добре е този адрес да бъде резервиран в основния ви рутер за да не се раздава през DHCP. Целта на този адрес е по-късно да можете да правите промени в настройките на модема. Ако има опасност да забравите IP адреса можете да го залепите на листче или да го напишете с маркер върху модема. Също така трябва да деактивирате DHCP Server.След като въведете новият IP адрес ще се наложи да го въведете в браузъра си, както и потребителското име и парола.

image

6. За да настроите безжичната мрежа в лявата част на страницата изберете „Wireless”. Тук може да се деактивира безжичната връзка. В раздела „Channel and SSID“ може да се смени нейното име и канал, и други.

image

В раздела „Security“ и неговите подраздели се задава вида на криптирането на безжичния сигнал и се задава паролата за достъп до мрежата.

7. Деактивирането на NAT (Network Address Translation) се извършва като в лявата част изберете „NAT“ и след това „Disable“.

image

8. Деактивирането на защитната стена се извършва като в лявата част изберете „FIREWALL“ и след това „Disable“.

image

След като извършите всички настройки можете да свържете модема с кабел към основния си рутер и да го използвате като безжична точка за достъп (wireless access point) и 4 портов switch. Желателно е устройството да не разполага в места с голямо натоварване, а в периферията на мрежата. Споделете вашият опит след като експериментирате с модема си. Аз скоро се сдобих с 2 такива модема и за около 2 седмици използване съм доволен от тяхната работа.

Модемът ADB P.DG A4100N се конфигурира по същия начин. Разликата между двата модела е в надписите и че ADB P.DG A4100N подържа и n стандарт на безжичната връзка.

Можете да прескочите всички тези настройки ако изтеглите файла VIVACOM-adsl mod by Mihaylov.bg. От „TOOLS/Configuration Tools“ изберете „Restore from saved Configuration file (backup.bin)“ изберете изтегленият файл с настройките.

Направени са следните настройки: IP адреса на модема се промяна на 192.168.1.100, паролата за да достъп не е променено, деактивира се NAT, Firewall и DHCP сървъра, променя се името на безжичната мрежа, но тя е без парола.

/a