Отворено писмо

ДО

ИВАН ИВАНОВ

ДИРЕКТОР НА

ДИРЕКЦИЯ „ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ”

КЪМ МОН

 

КОПИЕ ДО:

 

ДОЦ. РУМЯНА КОЛАРОВА

МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ОТВОРЕНО ПИСМО

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИВАНОВ,

Във връзка с реализацията на Национална програма „ИКТ в училище“ и предстоящото закупуване на техника на одобрените училища, предлагам да организирате официално събиране (изложение) на фирмите предоставящи и продаващи решения отговарящи на изискванията на програмата и представители на училищата.

През миналата година повечето фирми предоставиха подвеждаща информация относно предложенията на своите конкуренти с цел закупуване на техните решения. Имаше фирми, които предложиха техника неотговаряща на критериите на програмата или под техническите нужди на дадено училище. Както и случаи на неясни или силно завишени части от оферти. За съжаление в повечето случаи в училищата липсват технически подготвени специалисти и няма кой да подбере техника, която да е най-подходяща за използване в дадена област. В такива случаи директорите изцяло се доверяват на някоя фирма, която има възможност да злоупотреби с това доверие.

За да се избегнат подобни лоши практики предлагам да организирате официално събиране или изложение на различните фирми, които предлагат да бъде закупена техника по Национална програма „ИКТ в училище“. На всяка фирма да бъде дадена възможност да представи своите предложения в рамките на половин или един час, а след това училищата да имат възможност да задават въпроси. Добре би било представените технически решения да бъдат изложени в работен вариант и всеки желаещ да може да тества техните функционалности. Предлагам ви също така да поканите независими технически консултанти, които да могат да дадат оценка на фирмите и да помогнат на училищата да направят избор от предложената техника.

С уважение,

ИНЖ. СВЕТОСЛАВ МИХАЙЛОВ

Ръководител компютърни кабинети в

СОУ „Иван Н. Момчилов“ – град Елена